Giriş |  Kayıt
"Konuşmak ihtiyaç olabilir ama susmak sanattır."
GOETHE
 
 
 

Yazar ismi :  Bayram Kaya (Yazarın ana sayfası için tıklayın)

Sen de Bayram Kaya isimli yazara destek olmak istiyorsan, yıldızlı oylama ile oylamaya katılabilir, 1 ile 10 arası puanlama yapabilirsin.


 
      Anlamak Gerek 31  
31
Oyun, eğlence tarzı bu gibi boş zaman etkinlikleri sizinle birlikte ve sizin dışınızda sayılan nedenler içinde belirir olan durumlardı. Kolektif birim zaman, boş zaman, boş zaman etkinlikleri gibi bu türden sair zamanlar gerçekleşmeden sırf temel referanslar var diyen bir gelişme içinde olamıyordunuz.

Temel referanslar gelişmeyi değil kolektif oluşu ortaya koyuyordu. Kolektif oluş ta kendi dışındaki nedenle, kendi dışındaki süreçleri ortaya koyuyordu. Köleci sistemin dediği gibi üretimi, arz-talep başlatmamıştı.

Dışınızdaki eylemden, dışınızdaki deneyden, dışınızdaki izlenim ve gözlemden önce düşünce (keyfi istek) yoktu. Bir kez, deneyden gelen düşünceler oluştu mu, artık deneyden gelen düşünceler de eylemleri etkiliyordu. Bu girişme içinde artık eylemden, gözlemden, depo bilinçten gelen düşünceler; düzenli, çevrimli eylemlerin başına konabiliyordu. Bu diyalektikti.

Eylem ve düşünce; düşünce ve eylem ikilisi birbirini etkilemekle düşüne kolektif bir el beyin girişmeli soyutlamanın gücüydü. Yine de belli çevrim düzeyi içine gelmiş plânlama gibi üreten bir düşüncenin çevrim içinde başa alınma öznelliği üretim sürecine gereklidir. Ama bu gerekli oluş yeterli neden değildir. 6 milyon yıldır beyin, el diyalektikti soyutlama gücü içinde olan hemcinsler, 6 milyon yıldır üretim sürecini başlatamamıştılar.

Neden? Çünkü hemcinsler uzun süre totemi yapı gibi düzenli ve sözlü yasaları olan kolektif birim zaman içinde ve kolektif birim zamana bağlı örgütlenme içinde değildi. Örgütlü zaman artan bir kolektifi boş zaman ortaya koyuyordu. Hemcinsler bu türden kolektif bir boş zaman etkinliği içinde olmaktan da yoksundular. Boş zaman neye göre ortaya konur?

Bir kişisinin kendi başına kendi gereksinmelerini karşılamak için kişinin tüketeceği belirsiz bir zaman vardı. Bu süreç tesadüfen kısa olabileceği gibi genelde uzun sürüyordu. İşte kolektif yapı içindeki örgütlü zaman, belirsiz zaman içinde gerçekleşen karşılanmaları daha kısa süre içinde ortaya koyuyordu.

Örgütlü zaman temel gereksinmelerini karşılayan kişisi zamana göre artık zaman ortaya koyuyordu. Kolektifi zaman ve örgütlü zaman, kişisi sağlamaya harcanan zamana göre, kişisi zamandan tasarruf yapıyordu.

Ama kolektif etki ile kişisi zamanda yapılan tasarruflar yine kolektif süreç olaylarıyla desteklenmeliydi. Kolektif destekler ile bu boş zaman sürekli kılınmalıydı. Yani örgütlü yapı içinde ortaya konan boş zaman tasarrufu; kolektif akış ile sürekli üretilip, kolektif güçle ile ve kolektif depo enerjiyle sürekli takviye edilmezse; boş zaman uğraşılı etkinlik süreçleri yok olup gidebiliyordu.

İşte hemcinsler milyonlarca yıl bu mucizeyi ortaya koyamadılar. Hem cinslerin salt eli var; salt beyni var diye üreten süreç ortaya konamazdı. Durumu çok yanlış bir köleci söylemle belirtelim. Hemcinslerin sağlanır olması gereken zorunluluklarına, “talepleri var” diyelim!

Demek ki on bin yıl, on iki bin yıl öncesine kadar hemcinsler bu talepleri ile ve talebe bağlı soyutlama güçleri ile üreten süreci başlatamıyorlardı. Kolektif süreçlerle belirlenip, kolektif süreç destekli bir boş zaman uğraşı ortaya koyamadan üretim süreci başlayamamıştı. Arz talep hava gazıydı.

Kaldı ki el beyin kullanımlı gelişkin bir soyutlama gücü de bu tür kolektif boş zamanlı uğraşının oyun ve deney süreçlerle birlikte kolektif yetenek olacak, hızla gelişecek süreçlerdir.

Değilse kolektif etkili, kolektif boş zamanlı bir başlangıç içinde olmadan kimse ilk başlangıçta beri keman çalan, toprak ekip biçen, gemi yüzdüren bir el beyin diyalektiğine sahip değildi.

Öyle olsaydı bir aslanın da bir koyunun da, bir keçinin de bizler gibi aynı temel referansları ve güya bu referansların “talepleri” vardı.

Ve aslan da keçi de bizim gibi temel referans içindeki zorunluluklarla davranırlar. Yanlış söylemle zorunlulukla davranan aslanın da yiyecek bulmaya doğru hevesi ya da yiyeceğe doğru talebi vardı. Bu tür vesile nedeni olan aslanın da öküzün de şimdi üretim yapıyor olması gerekirdi.

Aslan da öküz de eksik olan kolektif güçtü. Kolektif birim zamandı. Ortak akıldı. Kolektif yetenekti. Kolektif artık zamandı. Kolektif depo enerjiydi. Kolektif bilinçti. Kolektif bilinçli el beyin diyalektiğiydi.

Üreten ilişkilerin temelinde karmaşık bağıntılar ve dolaylı dolaysız birçok bağıntılar vardı. Üretim süreci karşılığı olmayan etkilerle başlamış değildi ki arz, talep gibi köleci söylemli aldatma hile süreçle, başlamış olsundu. Üretim süreci karşılığı olan dolaylı ve dolaysız karmaşık etkilerle başlamıştı.

Talepler sübjektif, keyfi ve özneldi. Arz talep ortaya konacak kolektifi bir yarardan sonra türlü nedenlerle düşünülen menfaati bir etkidir. Siz imajı oluşmamış, imajdan okuması yapılmamış üretim süreci ortaya koymadan arz, talep gibi sübjektif ilikle hiçbir zaman üreten ilişkiyi başlatamazdınız.

Zorunluluklarınızı karşılayan üretim olmadan, talep bile oluşamaz. Bunlar şimdi içinde olup biteni, sanki başta da böyle olmuşlar gibi söylemelerdir. Arz talep gibiler hep hile ve kandırma olmakla, köleci sistemi sürdürmek isteyen tuzaklarla yüklü olan argümanlarıdır.

Değilse zorunlulukları olmayan yani hiç acıkmayan ya da hiç beslenmesi olmayan kişileri; acıkmaya, beslenmeye isteklendirişi heveslerle talep de oluşturamazsınız. Siz, üreten zorunluluklar üzerinde oynayan psikolojik oyunlar üzerinde istek veya talep ortaya koyuyordunuz. Kişisi psikolojiyi ekonomik üretim ilişkisi yapıyordunuz. Kâr kazanç hilesini açıyordunuz.

Başlangıçtaki üretim ilişkisinin içinde ne kâr ne de kazanç vardı. Ne de zorunlulukları olmayan durumlar karşısında kâr gibi sübjektif uydurmalar kendi başına üretim hareketini başlatırlardı. Bunlar haliyle sistemin içinde sisteme enfeksiyon yapıcı alan boşluklarını açmanın hile ve tuzaklarıydı.

Acıkma, beslenme gibi zorunluluklar olmadan; acıkma, beslenme nedir bilmeyen kişilerde acıkmanın talebi oluşturulmaz. Bir menfaate dayalı kâğıt oynamasını kişilere öğretip, sonra da kişiyi kâğıt oyununa talepli kılarsınız.

Veya kişiyi kâr yapıp satacağınız bir oyuncak ayıyla oynamaya ikna ettikten sonra bu kişiyi oyuncak ayıya karşı istekli kılarsınız. Kısaca, zorunluluğu olmayan, üretmeyen, menfaat sağlayamayacağınız bir kişiyi önce yemek yemeye istekli hale getirip, sonra da bu kişi üzerinde talep ticareti yapamazsınız.
32
Ticareti, kazancı yapılmayacak bir malın talebi de oluşturulmaz. Talebin oluşturulması için zorunluluğunuzla üreten bir ilişkinizin ikisi bir arada ve aynı zaman içinde özel menfaat kılınmış olması gerekir. Burada çevrilen fırıldak şudur. Talep dediği sübjektiflik fırıldağını önce zorunluluk üzerine ve üretim gücü üzerine monte etmekti. Sonrası da kişisi emek gücünü sömürecek bir illüzyonu (talebi) kazanca çevirmenin bindirişini yapmaydı.

Sistem içine bindirişi yapılan isteklendirmelerin de karaborsası yapılır. Karaborsa az bulunma ya da bulunmama gibi illüzyonlar da kişilerde tüketime koşan, kişilerde tüketimi stok eden bir algıyı oluşur. İşte arz talep diyen köleci öğreti psikolojik angajmanları üretim ilişkisi diye sürecin içine sokuyordu. Bu tür arz talep içindeki kâr yapıcı güdünün bizi getirdiği zirve vahşi kapitalizmdi.

Yine tekrarla ve kısaca söylemek gerekirse; köleci hilenin başlangıçta olmayan arz, talep yasasını başlangıca alma gibi bir hilesi vardı. Yemek yemeyeni, yemek yeme nedir bilmeyeni, yemek yemeye heveslendirip (isteklendirip talep yaratıp); sonra da nasıl üretileceğini bilinmeyen o kişiye talebi oluşturulan o şeyi üreteceksiniz. Bu nasıl olacak?

Eğer başlangıç içinde temel kaygılar varsa. Üreten ilişki varsa. Üreten ilişki özel mülke dönüştüyse. Üreten emek gücünü sömürü varsa. Üreten ilişkiyi kâr yapmaya kazanca çeviren hile aynı anda ve aynı zamanda varsa arz talep yansıması da olasıdır.

İşte bu durumlar içinde talebi oluşturulanın arzını yapacaktınız! Kâr mantıklı imajdan okunanları sürecin başına koyan anlatımları söyleyecektiniz. Ki sömürülen, aldatılan kişiler uyanmasın diye kişilerin tarih bilincini yok edecektiniz. Sürecin başına konanı da o sürecin nedeni gibi söylenen hile işi görememek, işlemeyen akıllara sezadır.

Bir kişi dalda elma topluyorsa, elma toplamanın ve toplanan elmanın kişimizde mutlaka ve zorunlu oluşla bir karşılığı vardır. Zorunluluk yoksa kişide ne elmanın ne de elma toplamanın karşılığı ve yönelimi de yoktur.

Kişide zorunlu bir karşılığı olmayan elmayı ve elma toplamayı; kişide zorunlu karşılığı olmayan kayayı ve kayayı sırtlamanın talebini oluşturup sürecini başlatamazsınız.

Zorunlulukları olmayan bu durum kişide enerji israfıdır. Enerji israfı da bırakın o şeye karşı talep oluşturmayı, o yönelime karşı başlı başına direnç ve karşı koyuştur. Enerji israfı en az enerji tüketimli yalıtım içinde içindeki bilen benin korunum yasasıdır.

Zorunluluğu ve karşılığı olmayan bir duruma doğru yönelme, veya talepli kılınma korunum yasası içinde olan öznenin, özne bilincine aykırıdır. Bir kişi aslan önünde tezikiyorsa (tepikliyorsa) o kişi bu tezikmeyi spor olsun diyen taleple yapmıyordu.

Ya da kişimiz spor yapmayı heveslenecek talebi ortaya koymak için aslan önünde yelikmiyordu (yeldirmiyordu). Canını dişine takmış olarak aslan önünde kaçan kişimizin, aslan önünde kaçmasının hem aslan üzerinde hem kişi üzerinde bir karşılığı vardır.
 
 

Bu yazının tüm hakları ve sorumluluğu Bayram Kaya üzerindedir.
Bu yazının ilgili yazara ait olmadığını, yazının içeriğinde şahsınıza veya toplumun genel ahlak değerlerine bir hakaret olduğunu, içeriğinde açıkça yazılmış müstehcen ifadeler veya edebi yazılarda olmaması gereken ağır küfürler bulunduğunu düşünüyorsanız, ilgili yazıyı ve yazarı site yönetimine bildirebilirsiniz.
Yazıların içeriğinden www.edebiyatdunyasi.com ve Ada İnternet Yayıncılığı ve Reklamcılık Şti. yetkilileri sorumlu tutulamaz.
 
Tüm yazıları

1234SonrakiSon

 
1 .  İbrahim Değerli
2 .  Mehmet Akb
3 .  Serhat ÖZER
4 .  Abdulvahap UNCU
5 .  Ali Demiral


 
1 .  DeryaDerviş
2 .  İbrahim Değerli
3 .  Gülüm Çamlısoy
4 .  Berat Uyanık
5 .  Elnur Əliyev


 
1 .  Ahmet Duman
2 .  Tunahan çelik
3 .  erhan
4 .  Canay Gümüşlü Safi
5 .  Ömer Faruk Hüsmüllü

 

     


Basında sitemiz | Bize ulaşın | Reklam

Sözleşmeler Gizlilik ve Kullanım Sözleşmesi | Tüketici Hakları, Üyelik, Güvenlik ve Teminatlar

Tüm hakları saklıdır 2017 © Edebiyat Dünyası

Edebiyatdunyasi.com'a eklenen yazılar ve görseller 5846 Sayılı FiKiR VE SANAT ESERLERi KANUNU'na göre korunmaktadır. Sitenin özgün içeriği 5187 Sayılı Basın Kanunu'na göre kaynak belirtilmeden başka yayın organlarında kullanılamaz. Kaynak belirtmek ve ilgili sayfaya link vermek koşuluyla sitenin tüm özgün içeriği başka yayın organlarında özgürce kullanılabilir.