Giriş |  Kayıt
"Haset, insanların duyguları içinde en can sıkıcı ve devamlı olanıdır."
BACON
 
 
 

Yazar ismi :  Bayram Kaya (Yazarın ana sayfası için tıklayın)

Sen de Bayram Kaya isimli yazara destek olmak istiyorsan, yıldızlı oylama ile oylamaya katılabilir, 1 ile 10 arası puanlama yapabilirsin.


 
      Denge Ve Dengesizlik Süreçleri 8  
Kısacası hayat kişiler üzerinde, kişilerin yenmesindeki ajitasyonlara bağlı duygular üzerinde akmaz. Türler üzerinde akar. Eş deyişle hayat ve enerji genel bağıntı üzerinde akar. Duygu ve ajitasyonlarımız özel bağıntı içinde akış ve düzenlilik olmakla sosyo toplumların temeli içine yansır. Aslan sizden daha hızlı koşmakla doğmamıştı. Aslan bir var oluş biçiminin özel bağıntısı içinde olukla, sizin kaçmanıza göre hızlanmıştı. İlk te siz gibi hayatta kalmak için aslan; tavşandan, sizden vs. daha hızlı koşmak için kendisini çok uzun sürelerin gel git yapmaları içinde geliştirilenlerini tür üzerinde kalıtım yapıp doğar.

Tavşandan daha hızlı koşması fazladan enerji rezervi olmakla da aslanın bir işine yaramayacağı için; ceylandaki hız kadar gelişme limiti de o gelişmenin denge dengesizlik sınırı olmuştu. Eğer tavşanlar bu süre içinde bir yolunu bulup aslandan daha hızlı koşmaya başlarlarsa; aslanlar kendilerinde olmayan, tavşan türündeki bu yeni yetenek nedeniyle, yeni bir türsel yetenek geliştirmek zorunda kalacaklardı.

Gelelim tavşana. Enerji dönüşümlü, enerji korunum yasası türün hayatı oluşla tavşanın üzerinde de akacaktı. Tilkilere, aslanlara yem olan tavşanlar; ellerinde olmadan tilki ve aslanın var olması için tilki ve aslana; boşluk devinmeli bağıntı alan da olacaklardı. Unutmayın ki akciğerleriniz özel düzenli enerji seviyesi ile pnömokok bakterileri yerleşsinler diye gelişip evirilip işlev olmamışlardı. Ama bu düzeyli var oluşun karşılığı olan, boşluk devinmeli alan etkisi de; adeta pnömokokları davet etme olacaktı. Daha doğrusu diğer taraftan bakınca pnömokok kendisini bu alanın boşluk devinmesi içinde kendisini bu alanın yapısına göre özgüleyecekti (hasredecekti).

Süreçler Zenon çıkmazı gibi tek düze değildir. Tavşanlar bir süre sonra tükeneceklerdi. Ters taraftan dirençle niceliğin niteliğe dönme sıçramasıyla vs. Tavşan tür olarak tükenmemek için ya hızını artırıp aslanı ve tilkiyi geçecekti. Ki bu hız, tavşan için, fare için, böcekler için vs. belli bir hız limitinden sonrasını bir gün boyunca otlamakla (beslenmekle) dahi yerine konacak olanın telafisiz bir enerji oluşu; göze alınamayacak denli, çok masraflı bir süreçtir.

Tavşanın hesabı otun enerji seviyesine göre donanımlaydı. Aslanın hesabı etin enerji düzen (besin) değerine göre olmak zorunda. Aslan ete göre, etin tavşanda, ceylanda kaçmasına göre hızlanıyordu. Ceylan kendisini korumaya göredir. Ceylanın ilk tanıdığı savunma ortamı içinde aslan, çıta, kaplan, pars, leopar, sırtlan, çakal vs. hep birden yoktular. Ceylan da hepsine göre artı eksi hız limiti değil, belli bir kovalayan devim tehdidinin boşluk devinmesine göre strateji ortaya koymuştu.

Aslında çıtadan, aslandan, daha hızlı koşmanın kapasitesine ulaşmak olasıysa da; aslandan daha hızlı koşmanın ceylan günlük aktivitenin tümünü otlamaya ayırmak zorunda kalacaktı. Ki bu da kaçmaktan ötürü, tetikte olmaktan ötürü olası olamazdı. Ki en temel korunma yolu olan savunmadan vaz geçmiş te olurdu ki bu korunum yasasına kökten aykırıdır.

Aslandan daha hızlı koşma yolu, kendilikten ceylana tıkalıdır. Ceylanın sa düz koşmaktansa sağa sola sıçramalar yaparak virajlar almakla aslanın kafasını karıştırmak en iyi deneyim stratejiydi. Üstelik kafası karışıp sağa sola koşan aslan; bu sapmalar içinde koşarken yüz iki yüz metrelik çok hızlı koşuş süresini doldurmuş olacaktı. Bunlar bilinçli eylemler değildi. Birbirine ters düşen ters eylemlerdi.

Dik olarak aşılamayan engeli; sürünerek, eğilerek aşmak gibi. Düz koşu olan koşmanın; düz olmayan tersi koşma ile belirmesiydi. Yerde olanın; yerde olmamanın ilk hareketi sıçrama şeklinde oluşların belirmesindeki itki kuvvetiyle yapılan şeylerdi. Zaten aslandaki çok hızlanma zikzaklar çizerek olası olamazdı. Hızlı koşmanın enerji düzen doğası; alan içindeki kırışıklığı, zikzakları düzelterek tersiyle (düzüyle) olasılık seviyesini artırır.

Çok hızlı koşmak beli aralıkları, belli düz doğrultuda koşmakla kendinizi zikzaklara karşı viraj almalara karşı sınırlayan tıkanmalar içine sokacak olan ters yüz hareketlerini de, sırtınız a sarmak olmaktadır.

Hızlı koşma kendi üzerine kendi tıkanmalarını yüklenir olmakla, aslandaki bu kafa karışıklığı süresinde en güzel ve en hızlı koştuğu kısa mesafe aralığını tamamlamış olmakla aslan yorulmuş koşamaz ve düz gidişe göre sıçramalar karşısında aslan şaşkın olacağından sıçrama hareketi aslanın yorulmasına denk düşen iyi bir taktikti. Yinelenen tekrar eden eylem ve hareketler de alışma ve kopyalama veya çevrim hareketleri olmakla sürecin başka bir tasarruf tutumu olmakla hem gözlemle hem deneyimli hem kalıtımla öğrenme olmaktadır.

Kısaca olup biten şu. Özel bağıntı içinde aslan en güzel ve en hızlı koşunun ilk yüz metresini n düz koşu içinde avı elde etmenin stratejisi olan enerji düzey ve düzlemi içinde olmakla strateji zorunlu olarak bu enerji seviyesinin biçim ve donanmasına göre denge ve dengesizliklerdir. Yüz, iki yüz, üç yüz metrede en güzel en hızlı koşmayı yeğlerken zikzaklı ve sıçramalı koşu olan hareketleri aslan, çıta vs. dışlayıp seçme ayıklama dışında bırakmıştır.

Bırakmak zorunda; çünkü aslan zikzak çizerek; sıçramalar yaparak bir anda en yüksek hızla yüz, iki yüz metre koşusuna çıkamaz. Ceylana zikzak çizdirmeme, ceylanı sıçratmama bu hız içinde olan saniyeler içinde becerisizlik ya da beceridir. Aslanın seçme ayıklamayla dışta bıraktığı enerji türü ters enerji aslanın yumuşak karnı zaafı olmakla aslanın ortaya koyduğu boşluk devinmeleridir. Aslanın hızlı, düz koşma pahasına ortaya koyduğu; o an içinde zikzak çizmeme, sıçramama türündeki bu boşluk devinmeleri de ceylanın içini doldurduğu sıçrama ve zikzak hareketleri olacaktır. Aslanın düz koşuyu o birden ve çok hızlı düzeyde koşmanın enerji düzenini kendisine denge koşulu etmesi; sıçrama ve zikzak olan eylemini denge dışı bırakmakla kendi denge koşulu etrafında dengesizlik koşullarını biriktirmiştir.

Aslan için dengesizlik koşulu olan boşlu alan devinmesi ceylanın değerlendirip yetenek olacağı bir enerji düzenlenin düzey biçimlenmesi olmakla; düz git olamayan eylem ceylanın denge koşuludur. Düz koşmak ceylanın dengesizlik koşuludur. Buradan da görülüyor ki aslanın ceylanın stratejisi enerji konumlu düzey düzlem ilişkilerine göre biçimleniştir.

Bir düzeleninle bir düzey ve düzlemin ilişkisi içinde oluş demek; diğer düzey ve düzlemin enerji koşullarına kapanma da olabilmektedir. Siz o enerji düzeyinin içinde demirken, helyum; çinko oluşla bulunamazdınız. Ceylanken aslan; aslan iken ceylan olamamanız demektir. Bir enerji düzenli durumla birçok boşluk devinimli alan ve oyuk hareketlerini o düzeyin dışında tutuyorsunuz demektir. Aslana göre denge koşulu aslan tarafından düz harekete göre kaos ve savrulma olan sıçrama viraj alma gibi dışta tutulanlar, aslanın ters yönde enerjiyi tıkaç edip; tıkaçlananın ters yönde enerji birikmesi ve enerji boşalmasını ortaya koymakla kendi dengesizlik (zikzak, sıçrama, viraj) koşulunu belirlemesidir.

Aslanın belirlediği dengesizlik koşulu dediğimiz tıkaçla ters yön enerjisi ceylan tarafından sıçrama, viraj alma ve zikzak hareketlerin e dönüşen enerji boşalması olacaktır. Unutmayın ki ceylan da sıçrama zikzak çizme ve viraj alma enerji düzeyli enerji boşlması yaparken düze eylemli enerji boşalmasını dışlamakla düz eylemli yönde beliren enerjiyi ters yönde biriktiren bir boşluk devinmesi kılar. Bu da ceylanın açmazı ya da zaafı veya handikabı olur. Ceylanın bu açmazı aslanın bu birden düz koşu içinde olma alanlı boşluk ya da oyuk devinmesinin içine yerleşmesine neden olur.

Aslan ceylan olamaz mı? Elbette olur. Aslan ceylanın enerji düzenlenin düzeyi içinde olmakla enerji düzenli biçimlenmesini ceylanın enerji düzenlenmesi içinde tutan kalıtım inşa düzenlemesiyle pekâlâ olasıdır. Hidrojen böyle helyum olurken, helyumda böyle hidrojen düzeyine iner. Hidrojen kendisini hidrojen olukla belirler, sınırlarken; dışta sınırlanan enerji düzenli ışıma olan her bir frekans aralığını kendi başına proton, elektron vs. kalmayı; helyum oluşu şunu bunu ters enerji birikimli boşalma olacakları dışta bırakır.

Hidrojenin kendisi, helyum düzenli olup; enerji seviyesini bir birim nicelikle niteliğe dönüştürme yükselmesi yapmak demek helyumun tekrar hidrojen seviyesine düşmekle hidrojen olacağı boşluk devinmesinin ters yöndeki enerji birikme ve boşalmasını etrafına sarması demektir.

Bunun gibi ceylanın aslandan hızlı olması demek günlük beslenmenizin üzerinde olmakla çok daha fazla bir beslenmeyi gerektirir. Zaten günlük süreçle beslenme, güvenlik algılı süreçler nedeniyle parçalı süreçleriniz olmakla; dolmuş ve sıkışmıştır. Sürecin bir günle kısıtlı olması nedeniyle ceylanın aslandan daha hızlı koşması demek; ceylanın kendisini bir gün içinde daha fazlasını beslenmez hale getirmesi demekle; ceylanın mevcut hali artık son sınırla denge olur.

Hayat ta size bencilliğinizi koruma egosunu vermişti. Kaçmak bu korunum egosu içindedir. Ne var ki pahalandıkça aynı yolu zorlamak yerine (aslan gibi olmak ki aslan sizin bıraktığınız boşluk devinmesi üzerinedir, aslan gibi hızlı olmak yerine) başka yolu denemeliydiniz.

Kaçma kurtulma yolu, tek yol değildir. Ama kaçıp kurtulma süreçleri birçok boşluk devinmeli oyuk hareketlerinin de ortaya çıkmasına neden olur. Kaçıp kurtulmakla bu arada kaçıp kurtulamayanların da size yaşama şansı tanımasıyla, kazanılan bu bir kaç aylık ömrü de siz değerlendirecektiniz. Bu yol daha hızlı kaçma olamazdı nedenini birlikte hıfz ederek söyledik.

Kaçmakla kazandığınız birkaç aylık ömür tavşan, fare, bit, bakteri, virüs vs. türü yaşamlar üzerinde artan bu ömür olanağı ile oluşan bu boşluk devinmesini sizin yeni baştan değerlendirmekten başka çareniz (zorunluluğunuz) yoktu. Sizde arı gibi kırk beş günde bir; ayda bir; üç ay da bir gibi daha kısa süreler içinde olmakla bu bir kaç aylık ömür içinde hem doğup hem yetişkin olup hem de bir batında dokuz, on doğuracaktınız.
 
 

Bu yazının tüm hakları ve sorumluluğu Bayram Kaya üzerindedir.
Bu yazının ilgili yazara ait olmadığını, yazının içeriğinde şahsınıza veya toplumun genel ahlak değerlerine bir hakaret olduğunu, içeriğinde açıkça yazılmış müstehcen ifadeler veya edebi yazılarda olmaması gereken ağır küfürler bulunduğunu düşünüyorsanız, ilgili yazıyı ve yazarı site yönetimine bildirebilirsiniz.
Yazıların içeriğinden www.edebiyatdunyasi.com ve Ada İnternet Yayıncılığı ve Reklamcılık Şti. yetkilileri sorumlu tutulamaz.
 
Tüm yazıları

İlkÖnceki6789101112SonrakiSon

 
1 .  İbrahim Değerli
2 .  Mehmet Akb
3 .  Serhat ÖZER
4 .  Abdulvahap UNCU
5 .  Ali Demiral


 
1 .  DeryaDerviş
2 .  Gülüm Çamlısoy
3 .  Berat Uyanık
4 .  İbrahim Değerli
5 .  Elnur Əliyev


 
1 .  Ahmet Duman
2 .  Tunahan çelik
3 .  erhan
4 .  Canay Gümüşlü Safi
5 .  Ömer Faruk Hüsmüllü

 

     


Basında sitemiz | Bize ulaşın | Reklam

Sözleşmeler Gizlilik ve Kullanım Sözleşmesi | Tüketici Hakları, Üyelik, Güvenlik ve Teminatlar

Tüm hakları saklıdır 2017 © Edebiyat Dünyası

Edebiyatdunyasi.com'a eklenen yazılar ve görseller 5846 Sayılı FiKiR VE SANAT ESERLERi KANUNU'na göre korunmaktadır. Sitenin özgün içeriği 5187 Sayılı Basın Kanunu'na göre kaynak belirtilmeden başka yayın organlarında kullanılamaz. Kaynak belirtmek ve ilgili sayfaya link vermek koşuluyla sitenin tüm özgün içeriği başka yayın organlarında özgürce kullanılabilir.