Giriş |  Kayıt
"Düşünmek ve söylemek kolay, fakat yaşamak, hele başarı ile sonuçlandırmak çok zordur."
ZİYA GÖKALP
 
 
 

Yazar ismi :  Bayram Kaya (Yazarın ana sayfası için tıklayın)

Sen de Bayram Kaya isimli yazara destek olmak istiyorsan, yıldızlı oylama ile oylamaya katılabilir, 1 ile 10 arası puanlama yapabilirsin.


 
      Sistem 7  
Evrensel bir genel bütünlüğün parçalı yapısından oluşan kuantum organizasyonlarla artık hayat vardı. Kuantum düzlemdeki hayatın organizasyonu, atom düzlemine doğru olan bir organizasyonla hiçbir durumunu kendisine beka (kalıcı) kılmayacaktı. Evrenin parçalı durumu evrenin kendi tematik iliğiydi (izlek sel-temadan olan-tema etrafında oluşan-tema yasaya göre birbirini tamamlayan).

Evrensel bütünlüğün (temanın) patlayan durumdan parçalı eylemlerin oluşmasıyla ortaya koyduğu açılımları içindeki süre durumları yine kendi esaslarına (temasına) bir yönelimdi. Evrenler başka evrenlerle yalıtım içindedir. Bu nedenle bir evren içindeki olaylar tekilliğin diğer evrenlere dağılan şok parçalı dalgasıyla buluşamazlar.

Bu tematik oluş tema oluşu tamamlayamamakla temaya dek olan tematik akış süre durumu bir evren süreci içinde adeta tuzaklanmış olurlar. Tuzaklar içindeki akış bütüne ait bilgiden kaynaklı tutumlarıyla temayı tamamlayan çevrimlerini vermeye başlar.

Tematik tavırla temaya yönelim şu andaki süreç içinde temayı oluşamamanın tematiği ile olan enerji davranışı sürekli bir dengesizlikler içinde olmanın kesikli sürekli özel bağıntı içindeki denge süreçlerine kapanır. Biz de bu kendi özel bağıntılı denge durumların sınırlaması içinde oluruz. Bu kısıtlı hal ile bu kesikli sürekli akışı duyum aştırdığımız kadarıyla biliriz.

Yani evrenimizi yine evrenimizin kendisinden yalıtılan sınırlı bir iç evrenimizle kısıtlı da olsa anlaşılır kılmaktayız. Bu nedenle evrenin bir sistem, sistemlerin de çevrim ve çevrimlerden bağıntıyla kesikli sürekli olduğu unutulmamalıdır.

Oluşun ana esası tekilliğin patlamasıyla tekilliğin farklı evrenlere dağılan parçalanması içinde her bir evrendeki akışın asıl ana teması (değinimi, izlekle oluşu) bu akışın tematik ligi olmalıydı. Biz evrenler arası derişen bariyerlerden ötürü tekillikteki temaya değil de kendi evrenimizdeki temaya yönelimle olan açılımların olayları içindeyiz.

Tekil oluştaki tema an, diğer evrenlere saçılan tekilliğe ait parçalarla bütündür. Oysa evrenler arası bloklaşma nedenle tekilliğe ulaşamayan evrenimizdeki parçalar, parçanın kendi işlevi kadar bilgisi yanında tekilliğe katıldığı kadar tekilliğin bilgisini de taşıyan parçalardı. İşte parça oluşun kendi taşıdığı işlev oluş bilgisiyle, tekilliğe katılım verdiği bağ bilgisinin farkı kadar bir oranla bu fark oran bizlerde ancak gölge ve hayali bir sanal yansımayı oluşur. Bu sanal oluşma düşüncenin akıl almaz denli hızlı olmasıydı. Düşünce de parça sentezlerle, her bir parçadan katılan gölgelerle akıl almaz denli hızlarla bir gerçekleşme olmaktadır.

Bu nedenle her bir hayat ta, her bir olgu, oluş ta bütünsel oluşun kendisi olan tek ve biricik olan olay, olgu ve yaşamın kendisi değildi. Bütünden oluşla biricik ve kutsaldı. İnsan hayatı da Evrensel hayatın (genelliğin) bir alt durumu olmakla beliren hayatlar içinde sadece bir oluşmadır.

Hayat, olgu ve olaylar bütündeki yasallığın kavranmasıyla anlam ve tematik olur. Tekillik deki tekildi durumla saçılma verişten kopan “özellik bağ yapılar” her bir evrenle her bir evrene özgü salınımlara yasa olur. Bu yasa her bir evrensel bağıntılara göre boyutlanan süre durumlar içinde farklı belirimlerin yasası olur. Evrenler arası olası geçişler yapılamadıkça, tekilliğin temasına ulaşamamak olacağı için bu bariyerler tekil iliğin bilinmezliğine bağ ve bağıntı ile bambaşka bilinemez özellik durum olacaktırlar.

Dalga şoklar tekilliğin evrenlere parçalanmakla tekilliktendi. Ve o evrene göre süre durum belirmesi içinde olan dalga şoklar tekillikten parça olmakla bütünlüğün bilgisine göreceli oluşla evrenin dalga bilgisidirler. Ve şok dalgalar bu eksikli görece durum oluşlarıyla kendisinin evrenler arası bir tümleyeni olmayı soru işareti kılmanın da bilgisidirler.

Şokların olgu ve olaylarla birbirine niceli durumlar bağıntısı olması da o evrensel sürecin kendi parçalı durumudur. Her parçalı durum; şokun bilgisi içinde olan bir dalga durumla vardır. Her dalga durum da niceli bağıntılarıyla olan bir parça durumlarla vardır.

Parça ve dalga durum enerjinin ikili ve zıt yapısıdır. Yani enerji, tekilliğe dek bütünden olan bilgisi ile dalgalı yapıdır. Ve tekilliğin parçalanmasıyla saçılan şoktan akışın o evrendeki olgu ve olaylara gebe olan girişmelere de parçalı yapıdır. Parçalı durum kendi içinde akıl almaz belirme ile zaman, mekân, devim, yük, yüksüz; az, çok; alan, alan etkisi; büyük, küçük; yoğun, derişim vs. gibi görece durumlarla dolaşıktır.

Dalga parçacığın, parçacıkta dalganın kesikli sürekli bir arada olanıyla, birlikte gidenidir. Biri, diğeri de olanıdır. Yani dalga parçacık ikilemi öznel olanın nesnelliği; nesnel olanın öznelliğidir. Aynı anda ikili belirme bağıntısıdırlar. Bu nedene her nesne bir mana ile vardır.

Ve her mana da bir nesneyle birlikte vardır. Üst üstedirler. Birbirine dönüşle, biri hem kendisi ve hem diğeri olandır. Çelişki bu görece özel bağıntısı içindeyken dalga da bu bağıntılar bilgisi olan yasa oluşla kendisini sürecin yazılımı, DNAsı, mezozomu, mitekondriyal vs. işleyişleriyle işlevleridirler.

Dalga parçacık ikilemi bir şeyin her şey ve her şeyin tek şey olmasıdırlar. Dalga-parçacık, boyutsuz boyutla olan tekillikten saçılma yapan hareketle evrenlere dağılan; kendi evreni içinde, kendi evren koşullarına boyun eğen enerji akışıdırlar.

Enerji evrenler arası dalga ve o evrene özgü parçacık olması ile yine tekilliğin kendisine doğru dolaşımla, tekilliğe yönelim içinde olacaktır. Bu yönelimi karşısında evrenler arası enerji bariyerleri aşamayacak belki ama tekilliği taşıyan tema bilgi ile evren içindeki oluş biçimi bir hologram bağıntı olmakla, dalga o parçacığın sanallığını oluşacaktır.

Parça ve dalga; temadan yüklü, dolaşık oluşuyla enerji bu yükle +- durumlarıyla veya var yok olan durumlarla veya yoğun olma derişme ile olma vs. durumlarladırlar. Söz gelimi ısı hareketi olarak çok olan ısıdan, az olan ısıya doğru eğimle vs. olma yanında çekme itme difüzyonları ile seleksiyonlarını ortaya koyacaktı.

Temadan olan, bilgiydi. Bilgiden olan temadandı. Tema olan parçalar bağıntısıydı. Parçalar bağıntısı bilgiydi. Yani ten ve tinle cismi cemale temaydı. Evren içi parçalı enerji akışları temadandı. Ve temadan olan evrenseldi. Evrensel olan hayattı. Enerji düzenlenmesiydi. Enerji (dalga parçacık) konumlanmasıydı. Ve enerji dönüşümüyle girdi çıktıları yapan yalıtımla özel bağıntılar kesikli sürekliliğiydi.

Kesikli sürekli olan olgu ve olaylar, kendi evreni içindeki tekildi şokun etkisinden kazanımla ivmelerdi. Bir noktadaki şokun dalga etkisi ile oluşan evren içi parçalı olaylar olmakla olgu ve olaylar aynı anda da şok etkili hızın frenlenmesiydiler. Yani olgu ve olaylar ikinci bir tuzaklama olmakla olgusal zamanın yavaşlamasıydılar. Makro düzeyli olgu ve olay olamamış kuantum enerji, hala şok hızıyla şok dalga ve parçacık olmakla olgu ve olayların önünde olan sanal katılımla belirişti. Açılım bir patlayışla bir açılıştı ama bir açılış akıl almaz denli aynı anda birçok açılıştı.
 
 

Bu yazının tüm hakları ve sorumluluğu Bayram Kaya üzerindedir.
Bu yazının ilgili yazara ait olmadığını, yazının içeriğinde şahsınıza veya toplumun genel ahlak değerlerine bir hakaret olduğunu, içeriğinde açıkça yazılmış müstehcen ifadeler veya edebi yazılarda olmaması gereken ağır küfürler bulunduğunu düşünüyorsanız, ilgili yazıyı ve yazarı site yönetimine bildirebilirsiniz.
Yazıların içeriğinden www.edebiyatdunyasi.com ve Ada İnternet Yayıncılığı ve Reklamcılık Şti. yetkilileri sorumlu tutulamaz.
 
Tüm yazıları

1234SonrakiSon

 
1 .  İbrahim Değerli
2 .  Mehmet Akb
3 .  Serhat ÖZER
4 .  Abdulvahap UNCU
5 .  Ali Demiral


 
1 .  DeryaDerviş
2 .  İbrahim Değerli
3 .  Gülüm Çamlısoy
4 .  Berat Uyanık
5 .  Elnur Əliyev


 
1 .  Ahmet Duman
2 .  Tunahan çelik
3 .  erhan
4 .  Canay Gümüşlü Safi
5 .  Ömer Faruk Hüsmüllü

 

     


Basında sitemiz | Bize ulaşın | Reklam

Sözleşmeler Gizlilik ve Kullanım Sözleşmesi | Tüketici Hakları, Üyelik, Güvenlik ve Teminatlar

Tüm hakları saklıdır 2017 © Edebiyat Dünyası

Edebiyatdunyasi.com'a eklenen yazılar ve görseller 5846 Sayılı FiKiR VE SANAT ESERLERi KANUNU'na göre korunmaktadır. Sitenin özgün içeriği 5187 Sayılı Basın Kanunu'na göre kaynak belirtilmeden başka yayın organlarında kullanılamaz. Kaynak belirtmek ve ilgili sayfaya link vermek koşuluyla sitenin tüm özgün içeriği başka yayın organlarında özgürce kullanılabilir.