Giriş |  Kayıt
"Aşk, öyle engin bir denizdir ki, ne başlangıcı ne de sonu vardır."
MEVLANA
 


Yazar ismi : Biruni
Doğum Tarihi :  Bilgi yok
Memleketi :
  Bilgi yok

 
 
Şehirler hakkında bilgi almak ister misiniz?
 
 


 
    Biruni Kimdir?
Tam adı Ebu Reyhan Muhammed bin Ahmed el-BİRUNİ'dir.
Biruni hastalıkları tedavi konusunda değerli bir uzmandı. Yunan ve Hint tıbbını incelemiş, Sultan Mes´ud´un gözünü tedavi etmişti. Otların hangisinin hangi derde deva ve şifa olduğunu çok iyi bilirdi. Eczacılıkla doktorluğun sınırlarını çizmiş, ilaçların yan etkilerinden bahsetmiştir. Bîrûnî, Cebir, Geometri ve Coğrafya konularında bile o konuyla ilgili bir âyet zikretmiş, âyette bahsi geçen konunun yorumlarını yapmış, ilimle dini birleştirmiş, fennî ilimlerle ilahî bilgilere daha iyi nüfuz edileceğini söylemiş, ilim öğrenmekten kastın hakkı ve hakikati bulmak olduğunu dile getirmiş ve "Anlattıklarım arasında gerçek dışı olanlar varsa Allah´a tövbe ederim. Razı olacağı şeylere sarılmak hususunda Allah´tan yardım dilerim. Bâtıl Şeylerden korunmak için de Allah´tan hidayet isterim. İyilik O´nun elindedir!" demiştir.

Eserleri halen Batı bilim dünyasında kaynak eser olarak kullanılmaktadır. Türk Tarih Kurumu 68. sayısını Bîrûnî´ye Armağan adıyla bilginimize tahsis etti. Dünyanın çeşitli ülkelerinde Bîrûnî´yi anmak için sempozyumlar, kongreler düzenlendi, pullar bastırıldı. UNESCO´nun 25 dilde çıkardığı Conrier Dergisi 1974 Haziran sayısını Bîrûnî´ye ayırdı. Kapak fotoğrafının altına,"1000 yıl önce Orta Asya´da yaşayan evrensel dehâ Bîrûnî; Astronom, Tarihçi, Botanikçi, Eczacılık uzmanı Jeolog,Şair, Mütefekkir, Matematikçi, Coğrafyacı ve Hümanist" diye yazılarak tanıtıldı.

Eserleri

Biruni, toplam 180 kadar Eser kaleme aldı. En meşhurları şunlardır: 1. EI-Asâr´il-Bâkiye an´il-Kurûni´I-Hâli-ye: (Boş geçen asırlardan kalan eserler.) 2. EI-Kanûn´ül-Mes´ûdî; En büyük ese-ridir. Astronomiden coğrafyaya kadar birçok konuda yenilik, keşif ve buluşları içine alır. 3. Kitab´üt-Tahkîk Mâ li´I-Hind: Hind Tarihi, dini, ilmi ve coğrafyası hakkın=da geniş bilgi verir. 4. Tahdîd´ü Nihâyeti´l-Emâkin li Tashîh-i Mesâfet´il-Mesâkin: Meskenler arasındaki mesafeyi düzeltmek için mekân-ların sonunu sınırlama. Bu eseriyle Bîrûnî, yepyeni bir ilim dalı olan Jeodezi´nin temelini atmış, ilk harcını koymuştu. 5. Kitabü´I-Cemâhir fî Ma´rifet-i Cevâ-hir: Cevherlerin bilinmesine dair kitap. 6. Kitabü´t-Tefhim fî Evâili Sıbaâti´t-Tencim: Yıldızlar İlmine Giriş. 7: Kitâbü´s-Saydele fî Tıp: EczacılıkKitabı. İlaçların, şifalı otların adlarını altı dildeki karşılıklarıyla yazmış. Bu yazı Eğitim Bilim Dergisi Ocak 2000 sayısından alınmıştır. KAYNAKLAR1. Zeki Velidi Togan, İbn-i Fadlan,s.10/TDV Ansiklopedisi, c.6, s.207-2082. şifat eI-Mâ´mure alel Bîrûnî, s.593 İslâm Alimleri Ansiklopedisi. c.4,, s.594. Şaban Döğen, Müslüman İÎim Oncüleri,s.50-535. Şaban Dögen, a.g.e./s.49.6. Islâm Ansiklopedisi, c.2, s.635
 
 
 
Diğer biyografiler


(Toplam 111 biyografi bulunuyor)

12SonrakiSon

     


Basında sitemiz | Bize ulaşın | Reklam

Sözleşmeler Gizlilik ve Kullanım Sözleşmesi | Tüketici Hakları, Üyelik, Güvenlik ve Teminatlar

Tüm hakları saklıdır 2017 © Edebiyat Dünyası

Edebiyatdunyasi.com'a eklenen yazılar ve görseller 5846 Sayılı FiKiR VE SANAT ESERLERi KANUNU'na göre korunmaktadır. Sitenin özgün içeriği 5187 Sayılı Basın Kanunu'na göre kaynak belirtilmeden başka yayın organlarında kullanılamaz. Kaynak belirtmek ve ilgili sayfaya link vermek koşuluyla sitenin tüm özgün içeriği başka yayın organlarında özgürce kullanılabilir.