Giriş |  Kayıt
"Ömrünü seyahatle geçirenler bir çok otelci bulur ama dostluk kuramaz."
SENECA
 


Yazar ismi : Mehmet Akif ERSOY
Doğum Tarihi :  Bilgi yok
Memleketi :
  Bilgi yok

 
 
Şehirler hakkında bilgi almak ister misiniz?
 
 


 
    Mehmet Akif ERSOY Kimdir?
Mehmet Akif Ersoy 1873 yılında İstanbul´da doğdu. Maarif Nezareti´ne bağlı iptidaîyi ve Fatih Merkez Rüştiyesi´ni bitirdi. Rüştiye´de "hürriyetçi" öğretmenlerinden etkilendi. Fatih Camii´nde İran edebiyatının klasik yapıtlarını okutan Esad Dede´nin derslerini izledi. Mekteb-i Mülkiye´nin idadi (lise) bölümünde okurken şiirle uğraştı. 1889´da girdiği Mülkiye Baytar Mektebi´ni 1893´te birincilikle bitirdi. Yirmi yıllık memuriyeti sırasında veteriner olarak dolaştığı Rumeli, Anadolu ve Arabistan´da köylülerle yakın ilişkiler kurdu. İlk şiirlerini Resimli Gazete´de yayınladı. 1906´da Halkalı Ziraat Mektebi ve 1907´de Çiftçilik Makinist Mektebi´nde hocalık etti. 1908´de Dârülfünûn Edebiyat-ı Umûmiye müderrisliğine tayin edildi. İlk şiirlerinin yayımlanmasını izleyen 10 yıl boyunca hiçbir şey yayınlamadı. 1908´de II. Meşrutiyet´in ilanıyla birlikte Eşref Edip´in çıkardığı Sırat-ı Müstakim ve sonra Sebilürreşad dergilerinde sürekli yazılar ve şiirler yazmaya başladı. 1913´te Umur-u Baytariye müdür muavini iken memuriyetten istifa etti. İttihat ve Terakki Cemiyeti´ne girdi. 1. Dünya Savaşı sırasında istihbarat teşkilatı Teşkilât-ı Mahsusa tarafından Berlin´e gönderildi. Yine Teşkilât-ı Mahsusa´nın bir görevlisi olarak çöl yoluyla Necid´e ve savaşın son yılında Lübnan´a gitti. Dönüşünde yeni kurulan Dâr-ül-Hikmet-ül İslâmiye adlı kuruluşun başkâtipliğine getirildi. Savaş sonrasında Anadolu´da başlayan direniş hareketini desteklemek üzere Balıkesir´de etkili bir konuşma yaptı. Bunun üzerine 1920´de Dâr-ül Hikmet´deki görevinden alındı.

İstanbul Hükümeti Anadolu´daki direnişçileri yasadışı ilan edince Sebillürreşad dergisi Kastamonu´da yayınlanmaya başladı ve Mehmed Âkif burada Milli Mücadele´ye katkısını sürdürdü. Burdur mebusu sıfatıyla TBMM´ye seçildi.Meclis´in bir İstiklâl Marşı güftesi için açtığı yarışmaya katılan 724 şiirin hiçbiri beklenilen başarıya ulaşamayınca maarif vekilinin isteği üzerine 17 Şubat 1921´de yazdığı İstiklal Marşı, 12 Mart´ta birinci TBMM tarafından kabul edildi. Sakarya zaferinden sonra kışları Mısır´da geçiren Mehmed Âkif, daha sonra sürekli olarak Mısır´da yaşamaya karar verdi. 1926´dan başlayarak Camiü´l-Mısriyye´de Türk dili ve edebiyatı müderrisliği yaptı. Bu gönüllü sürgün hayatı sırasında siroz hastalığına yakalandı ve hava değişimi için 1935´te Lübnan´a, 1936´da Antakya´ya birer gezi yaptı. Yurdunda ölmek isteği ile Türkiye´ye döndü ve 27 Aralık 1936´da İstanbul´da yaşamını yitirdi.

Eserleri

Safahat (1911)Süleymaniye Kürsüsünde (1912)Hakkın Sesleri (1913)Fatih Kürsüsünde (1914)Hatıralar (1917)Âsım (1919)Gölgeler (1938)
 
 
 
Diğer biyografiler


(Toplam 111 biyografi bulunuyor)

12SonrakiSon

     


Basında sitemiz | Bize ulaşın | Reklam

Sözleşmeler Gizlilik ve Kullanım Sözleşmesi | Tüketici Hakları, Üyelik, Güvenlik ve Teminatlar

Tüm hakları saklıdır 2017 © Edebiyat Dünyası

Edebiyatdunyasi.com'a eklenen yazılar ve görseller 5846 Sayılı FiKiR VE SANAT ESERLERi KANUNU'na göre korunmaktadır. Sitenin özgün içeriği 5187 Sayılı Basın Kanunu'na göre kaynak belirtilmeden başka yayın organlarında kullanılamaz. Kaynak belirtmek ve ilgili sayfaya link vermek koşuluyla sitenin tüm özgün içeriği başka yayın organlarında özgürce kullanılabilir.